W dzisiejszych czasach z gabinetów kosmetycznych korzystają głównie kobiety, jednak coraz więcej salonów, zwłaszcza w dużych miastach oferuje zabiegi skierowane również do mężczyzn. Panuje kult młodości i świetnego wyglądu, w związku z tym pomimo dużej liczby istniejących już salonów, ciągle jest zapotrzebowanie na nowe. Zwłaszcza w mniejszych miastach i miasteczkach popularnością cieszą się niewielkie, lokalne gabinety fryzjersko kosmetyczne   oferujące całą gamę niezbędnych zabiegów zarówno dla włosów jak i ciała. Prowadzenie takiego salonu może przynieść naprawdę satysfakcjonujące dochody. Jeśli marzysz o otworzeniu swojego małego biznesu a nie dysponujesz dużymi środkami finansowymi , możesz na początku zainwestować nieduże pieniądze w mały lokal z podstawowymi, ale cieszącymi się największą popularnością zabiegami typu manicure i pedicure, depilacja, proste zabiegi pielęgnacyjne, usługi fryzjerskie. Jeśli salonik  zacznie przynosić dochody, można zainwestować zarobione pieniądze i  rozszerzyć zakres usług o te, na które jest oczywiście zapotrzebowanie wśród lokalnej społeczności. Nawet przy niewielkim salonie koniecznie trzeba pamiętać o rygorystycznych przepisach sanitarnych. Oprócz tego, przy otwieraniu saloniku trzeba zastanowić się, która forma opodatkowania działalności będzie najbardziej korzystna. Podjętą decyzję należy zaznaczyć  już w chwili rejestracji firmy na formularzu CDEIG-1.

PITy 2018 – karta podatkowa

Najprostszym sposobem opodatkowania małego salonu kosmetyczno fryzjerskiego jest na pewno  karta podatkowa. Przy tej formie rozliczenia wysokość podatku nie jest uzależniona od  uzyskanego dochodu a zależy od liczby osób mieszkających w miejscowości, w której działa gabinet oraz od liczby zatrudnionych w nim pracowników. O wysokości podatku decyduje co roku naczelnik urzędu skarbowego wydając decyzję na piśmie. W oparciu o otrzymaną decyzję, podatnik opłaca w trakcie roku podatek. Prowadząc działalność opodatkowaną w oparciu o kartę podatkową , nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wpłacania zaliczek.Rozliczający się w tej formie po raz pierwszy, zobowiązani są złożyć w trakcie roku dwa podstawowe druki: PIT-16 i PIT-16A. Pierwszy z wymienionych  to swego rodzaju  wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej, który należy złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Na zakończenie roku podatkowego, prowadzący gabinet fryzjersko kosmetyczny składa w urzędzie skarbowym rozliczenie PIT 2018  na formularzu PIT 16A. To informacja o zapłaconej i odliczonej składce zdrowotnej. Druk należy złożyć do 31 stycznia 2018. Jeśli jednak, oprócz dochodów z prowadzenia gabinetu, uzyskaliśmy inny dochód, wtedy należy złożyć odrębne rozliczenie PIT na właściwym formularzu PIT 2018. Comiesięczny podatek  należy wpłacać na konto urzędu do 7 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

PIT 2018   program pomocny do rocznego rozliczenia PIT.

Od kilku lat wszystkie osoby płacące podatek mają daną możliwość na rozliczenie PIT w wersji  internetowej, przy pomocy program PIT 2018 bez konieczności wychodzenia z domu i niepotrzebnego drukowania dokumentów podatkowych. Przykładem bezpłatnego, dobrego i bezpiecznego programu, któremu można spokojnie powierzyć roczne rozliczenie PIT jest  PITax.pl Łatwe podatki. Z udogodnienia, jakim jest elektroniczne rozliczenie PIT, korzysta z roku na rok coraz więcej podatników. Taka forma rozliczenia to pożegnanie z problemami dotykającymi podatników korzystających z tradycyjnej metody wypełniania rocznej deklaracji PIT czyli wersji papierowej. Nie ma potrzeby zastanawianie, w które miejsce wpisać kwoty dochodu, kosztów czy zaliczek na podatek, ponieważ przez cały czas podatnik jest  prowadzony przez  wbudowany w program kreator.  Wśród dostępnych w Internecie, darmowych programów, zwłaszcza tych umieszczonych  na stronach organizacji pożytku publicznego OPP w odpowiednią rubrykę wpisany jest numer KRS, który umożliwia przekazanie 1% podatku osoby rozliczającej roczne dochody  na rzecz działalności tej organizacji. Wypełniony w domowym zaciszu lub w innym miejscu z dostępem do Internetu e PIT  może być przesłany do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Kiedy już przejdziemy kolejne etapy wypełniania deklaracji podatkowej, poznamy kwotę nadpłaty bądź niedopłaty i prześlemy drogę elektroniczną nasz PIT do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu skarbowego, koniecznie pamiętajmy o wydrukowaniu lub zachowaniu w komputerze UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru), które może okazać się potrzebne w przypadku kontroli z urzędu skarbowych lub jeśli wystąpią  nieporozumienia dotyczące naszego PITu.  Mamy nadzieję, że dzięki tekstowi rozwiewamy wątpliwości związane z rozliczeniem podatku przy pomocy darmowych programów PIT.  Przed przystąpieniem do działania, warto jednak upewnić się, czy wybrany przez nas program zawiera zaktualizowaną bazę wiedzy podatkowej, uwzględniającą oprócz obowiązujących formularzy PIT, wszystkie zmiany wprowadzone w ciągu ostatniego roku w  zapisach ustawy.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here