Sektor finansów publicznych to zbiór podmiotów utrzymujących się z wpływów do budżetu państwa, (czyli przede wszystkim z podatków opłacanych przez obywateli). Strefa budżetowa to przede wszystkim ośrodki publicznej służby zdrowia (Narodowy Fundusz Zdrowia), szkolnictwo (również szkolnictwo wyższe), wszelkie instytucje naukowe (Polska Akademia Nauk, szkoły i uniwersytety oraz wszelkie uczelnie państwowe), policja i straż miejska, organy władzy publicznej, administracji rządowej oraz kontroli państwowej (na przykład Najwyższa Izba Kontroli, Sądy i Trybunały), jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminne, powiatowe, samorządy wojewódzkie), wszelkie instytucje kulturalne, zarówno państwowe jak i samorządowe, samorządowe zakłady budżetowe i agencje wykonawcze. Dzięki wpływom do budżetu państwa, (czyli mówiąc potocznie: z kieszeni podatnika), zachowano w naszym kraju dostęp do bezpłatnego szkolnictwa (na poziomie podstawowym i średnim), bezpłatnej służby zdrowia, działalność policji, straży miejskiej i sądownictwa.

http://www.blubry.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here