Znalezienie pracy po studiach to jedno z największych wyzwań, z jakimi spotykają się ludzie w trakcie swojego całego życia. Często też odniesienie sukcesu lub porażki na rynku pracy w tym okresie może determinować na wiele lat przyszłość i możliwości budowania kariery. Mniej odważni ludzie nigdy nie decydują się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, w efekcie czego kończą pracować na etacie w jakiejś firmie – przeważnie poniżej swoich własnych możliwości. Lepiej wykształceni lub mający więcej szczęścia w procesie swojej rekrutacji mają ostatecznie możliwość zaprezentowania się i jeśli z tej krótkiej szansy skorzystają, mają możliwość zajęcia bardzo prominentnej i wpływowej pozycji w swojej korporacji. W przeciwnym razie, najlepszym rozwiązaniem jest zbudowanie własnej firmy i samozatrudnienie, ponieważ gospodarka liberalna zdecydowanie bardziej wspiera takie odważne inicjatywy i przedsiębiorczość aniżeli bierne spędzanie kolejnych godzin na słabo płatnym etacie w firmie bez gospodarczych przyszłości i biznesowej wizji.

http://twojadrogasukcesu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here