Droga zatrudnienia z urzędach państwowych oraz jednostkach samorządowych nie wygląda tak samo, jak w przypadku prywatnych przedsiębiorstw oraz zakładów przemysłowych. Po pierwsze, na określone stanowiska pracy, ogłaszane są konkursy. Każdy chętny musi zatem, w odpowiednio wyznaczonym czasie, złożyć wszystkie niezbędne dokumenty do rozpatrzenia jego podania. Samo złożenie dokumentów nie jest jeszcze wystarczające w celach podjęcia pracy. Kolejnym etapem jest sprawdzenie wiedzy praktycznej. Oznacza to, że musimy opanować obowiązujące przepisy oraz umieć posługiwać się nimi na bieżąco. Ten etap weryfikacji ma najczęściej charakter testowy. Wszyscy kandydaci otrzymują zestawy pytań związanych z działalnością danego urzędu. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na wybrane zagadnienia skutkować będzie poważnym podejściem do rozpatrzenia naszego podania. W momencie braku konkursów na dane stanowiska pracy, najczęściej stosowaną formą zatrudnienia będzie staż. Odbycie półrocznej praktyki oraz pozytywna ocena naszej osoby przez kierownika jednostki prowadzić może do ewentualnego zatrudnienia nas w ramach umowy o pracę.

http://www.activisio.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here