Im więcej czasu jest na wykonanie pracy, tym więcej czasu zajmuje jej wykonanie. Najprostsze stwierdzenie, które jest ponadczasowe. Realizacja planów sprzedażowych, dotrzymywanie terminów umów czy realizacja dużych projektów, wymagają zarządzania czasem. Bez odpowiedniego rozplanowania i wykonania terminy będą zawalane, a realizacja planów sprzedażowych stanie się nieosiągalna. Zarządzanie czasem jest najważniejszym czynnikiem pracy w zespole. Znajomość umiejętności pracowników, ich predyspozycji to podstawowe punkty wyjścia w procesie zarządzania czasem.

Focus, czyli zorientowanie czy skoncentrowanie to pierwsza uwaga skierowana do swoich podwładnych. Pracownicy, którzy na „wszystko” mają czas, kawa, papieros, zakupy w godzinach pracy są nieefektywni oraz ciężej „odpalają”. Tutaj kłania się pierwsze zdanie artykułu. Plan dnia powinien rozpocząć się od wydzielonego czasu na zaspokojenie potrzeb organizmu, a następnie zakładać wykonywanie czynności związanych stricte z pracą. Oczywiście plan powinien zakładać przede wszystkim czas, jaki ma pracownik na wykonanie poszczególnych etapów prac. Przykładem może być sklep jubilerski. Pracownik ma za zadanie stworzyć nową wystawę, świeżej kolekcji. Praca powinna zostać rozbita na usunięcie starej kolekcji, celem zdobycia dobrego miejsca na witrynie sklepowej, odświeżenie uzyskanego miejsca, a następnie selekcja materiału oraz proces ekspozycji. Pracownik oddelegowany do prac wystawienniczych nie powinien rozpraszać uwagi. Zajmowanie podwładnego dodatkowymi zajęciami spowoduje spadek efektywności pracy. Czas na obsługę klientów powinien zostać przeznaczony w całości innej osobie na zmianie. Pracownik po skończonej pracy może zostać oddelegowany do zwrotu starej kolekcji. W przypadku zakończenia kolejnej czynności przed upływem czasu pracy, pracownika można odesłać do obsługi klienta.

Dokładne rozplanowanie czynności dnia, zorientowanie na cel, brak „rozpraszaczy” będą bardzo dobrym wstępem do zarządzania czasem. Pracownik, który czuje presję czasu, będzie pracować efektywnie.

https://www.moneygo.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here