W najbardziej rozwiniętych państwach świata żyją społeczeństwa informacyjne. Są one nowoczesne, dobrze wykształcone oraz nastawione na usługi. Wyróżnia je jednak przede wszystkim traktowanie wiedzy oraz konkretnie informacji jako dobra samego w sobie. Dzięki nim członkowie danego społeczeństwa mogą swobodnie żyć i pracować. Informacje stają się również podstawą sukcesu na wielu polach ludzkiego działania. Ich nieposiadanie prowadzi do pozostawania w tyle. A postęp w krajach wysoko rozwiniętych zachodzi na tyle szybko, że kto na chwilę pozwoli sobie na pozostanie w tyle, temu nie zawsze udaje się odzyskać tempo. Informacje we współczesnym świecie to towar ogólnodostępny. Niestety ich nadmiar wymusza na członkach społeczeństwa naukę wybierania tych kategorii wiedzy, które warto rozwijać. Dzięki ważnym wiadomościom obywatele takich krajów umacniają swoją pozycję w różnych grupach społecznych, a nawet stają się ich liderami. Poszczególne jednostki stają się natomiast chociażby lepszymi kandydatami do pracy, a następnie lepiej wykonują również swoje służbowe obowiązki.

http://www.pc-media.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here