Zwolennicy e-learningu, czyli uczenia się przy pomocy Internetu, podkreślają komfort tego rozwiązania oraz oszczędność pieniędzy. Nie tracimy ich bowiem na dojazdy do uczelni bądź też szkoły policealnej, a także oszczędzamy czas, który w przypadku wybrania tradycyjnej formy studiów, poświęcilibyśmy na dotarcie do szkoły oraz powrót z niej. Jak natomiast wyglądają zajęcia odbywające się w trybie e-learningowym? Uczniowie korzystają najczęściej z tak zwanej platformy moodle, gdzie nauczyciele udostępniają materiały edukacyjne. Do nauki wykorzystuje się także multimedialne formy przekazu informacji oraz tradycyjne podręczniki. Oczywiście co jakiś czas student powinien pojawić się w siedzibie uczelni, na przykład po to, aby zdać egzamin. Niekiedy jednak możliwym staje się zdanie egzaminu przy pomocy Internetu. Natomiast opłaty za taki tryb nauczania są zbliżone do kosztów jakie ponoszą studenci studiów zaocznych, a dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera oraz magistra jest taki sam jak w przypadku tradycyjnych studiów.

http://www.maminek.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here