Bezrobocie to zjawisko polegające na braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i poszukującej jej.
Przyczyny tego zjawiska są najczęściej bardzo złożone. Może to być na przykład likwidacja jakiejś gałęzi przemysłu lub zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre towary.
Na przykład, w sytuacji gdy ludzie przestali kupować telewizory, firmy, które nie unowocześniły produkcji zbankrutowały i musiały zwolnić pracowników.
Bezrobocie można rozpatrywać w skali mikro i makro. Z bezrobociem w skali mikro mamy do czynienia, gdy stracimy pracę z powodu braku umiejętności pozwalających utrzymać i objąć stanowisko. Z bezrobociem makro spotykamy się, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. W Polsce problem bezrobocia pojawił się w chwili wprowadzenia gospodarki rynkowej, opartych na rzeczywistych kosztach pracy i dążeniu do zysku.
W nowych warunkach, szybko okazało się, że gospodarka polska jest zacofana, ma niską wydajność, marnuje potężną ilość pieniędzy użytych do produkcji, a pracownicy mają niskie kwalifikacje zawodowe.
Pojawiło się ogromne, wielomilionowe bezrobocie, którym dotknięte zostały przede wszystkim branże o najniższej wydajności, jak przemysł, państwowe rolnictwo czy górnictwo.
W roku 2008 stopa bezrobocia spadła w naszym kraju poniżej 10%, jednak rok później znów zaczęła nieznacząco rosnąć.
Coraz częściej bezrobocie dotyka osoby poniżej 25. roku życia z wyższym wykształceniem, którego zdobycie wiązało się z wieloma wyrzeczeniami.

http://www.jobston.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here