Działania podejmowane po to, aby na nich zarobić i jednocześnie zaspokoić potrzeby klientów to szeroko pojmowane usługi. Generalnie rzecz biorąc, usługi podzielić można na dwie podstawowe kategorie – a mianowicie materialne oraz niematerialne. Usługi odznaczające się charakterem materialnym to dla przykładu doradztwo, reprezentowanie czyichś interesów w rozmaitych instytucjach czy opracowywanie dokumentacji. Bardzo często można również spotkać się z takim określeniem jak usługi społeczne – poprzez to rozumieć należy tego rodzaju działalność, która nastawiona jest prosto na człowieka. Zaspokaja ona jego potrzeby zarówno materialne, jak i te duchowe. Pamiętać bowiem trzeba o tym, że efekt działalności usługowej nie w każdym przypadku musi być wymierny i namacalny. Usługą jest zatem umożliwienie ludziom kontaktu ze sztuką i kulturą – w taki sposób zaspakaja się duchowe potrzeby odbiorców. W dzisiejszych czasach to usługi napędzają rynek, stanowiąc najważniejszą podstawę jego funkcjonowania.

http://www.instytut-perswazji.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here