Spam jest zjawiskiem międzynarodowym, przekraczającym granicę państw i kontynentów. Wynika to z globalności internetu – sieci docierające do użytkowników na całym świecie. Dlatego walka z nim jest trudna i musi przybierać charakter międzynarodowy. Na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje kilka dyrektyw unijnych, a oprócz tego państwa unijne mają swoje regulacje antyspamowe dostosowane do prawa unijnego. Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi spamowy problem na poziomie unijnym są: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31 z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dz. Urz. WE L 178, s. 399 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/58 z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, Dz. Urz. L201, s. 37. Dyrektywa o handlu elektronicznym nakreśla ramy ogólne obejmujące wybrane aspekty handlu elektronicznego w ramach rynku zewnętrznego. Zawiera również zbiór przepisów prawnych dla zapewnienia swobodnego przypływu usług społeczeństwa informacyjnego między państwami. Większość państw Unii Europejskiej i niektóre kraje poza unijne, np.: Rosja i Ukraina dostosowały swoje prawodawstwo do założeń dyrektywy, zapewniając tym samym ochronę dla działalności handlu elektronicznego. Handel w sieci jest coraz popularniejszy.

http://www.neo-plus.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here